The Holy Week with your Bishop

Since the Holy Week will not be held publicly this year, we will try to stay in touch with all our fellow believers via Facebook and Youtube, but first and foremost via our website, www.catholica.is

There you will find your Bishop's sermons, which you can follow and be at least in some connection with our Diocese. Thank you very much for all your support during these difficult times.

God bless you all.

+ Bishop David

Palm Sunday, April 5, 2020

(Polski poniżej)

Dear brothers and sisters,

We are accustomed to come together on this day and celebrate Palm Sunday. Many come to Church with the most beautiful palm branches and go in procession with the choir singing, praising Christ who enters his city.

Today, this is completely different. There are no crowds, no procession, and on the table, there are just simple palm-branches. Wow! Can it really be this way? Yes, yes, and I’m sure that the message of Palm Sunday can be even stronger than if everything was in full splendour, as we are used to having it normally. Where does this assurance come from?

I completely agree with the man who says that sometimes there is too much visible ritualism – formal ceremonies – in our Church. Ritualism is sometimes like a woman who is too much decorated and everyone knows it, but no one is brave enough to say it to her. The present circumstances can tell us, “Listen, be quiet, do everything in the simplest way in order to see what’s most important.”

Our palm branches can transform the product of human decorative talents into a message of hope. Remember the olive branch from Noah’s account. The dove, a weak and powerless bird, returns with an olive branch, thereby arousing the joy of all the inhabitants of the ark. What a joy! Salvation is near, it is coming!

Brothers and sisters, live Palm Sunday and the next few days more spiritually. All that is unnecessary is postponed. Regard the situation as if it were a message from God Himself. Of course, not everyone can come today, but everyone is invited to come on their own to have personal prayer in the Church at their own convenience, and to take some palm branches that are at the entrance to the Church, and to return home with the hope and joy that our salvation is so close.

Happy Palm Sunday! Amen. 

Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2020 r.

Drodzy bracia i siostry.

          Przyzwyczailiśmy się do wspólnego świętowania Niedzieli Palmowej.  Przychodziliśmy  do kościoła z pięknie przyozdobionymi palmami i w uroczystej procesji wychwalaliśmy Chrystusa, który wkracza do świętego miasta jako Król i Pan.

Dziś jest zupełnie inaczej. Nie ma tłumów, procesji, a na stole są tylko zwykłe gałęzie palmowe. Łał! (Ze zdziwieniem pytamy) Czy tak może być prawda? Tak, z przekonaniem mówię tak! I jestem pewien, że przesłanie płynące z tegorocznej Niedzieli Palmowej jest jeszcze silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy przeżywaliśmy ten dzień w sposób normalny.  Skąd ta pewność?

Całkowicie zgadzam się z tymi, którzy nieraz mówią, że czasami w naszym Kościele jest zbyt dużo rytuału - podkreślania formalnych ceremonii. A z rytuałem jest czasem jak z kobietą, która za bardzo się upiększa. I chociaż wszyscy wokół to widza, to nikt nie ma dosyć odwagi, aby jej o tym powiedzieć. Obecna sytuacja może nam mówić: „Słuchaj, nie komentuj, rób wszystkie rzeczy w najprostszy sposób, aby dostrzec to, co najważniejsze”.

Nasze palemki, w których zrobienie wkładamy nieraz dużo czasu i talentu zamieńmy w przesłanie nadziei. Przypomnijmy sobie gałązkę oliwną z opowiadania o Arce Noego. Wypuszczony przez Noego gołąbek, słaby i bezsilny ptak, powraca z gałązką oliwną, wzbudzając w ten sposób radość wszystkich mieszkańców arki. Co za radość! Zbawienie jest blisko, nadchodzi!

Bracia i siostry, przeżyjmy Niedzielę Palmową i nadchodzące wydarzenia w sposób bardziej duchowy. Odłóżmy na później wszystko co niekonieczne. Potraktujmy tę sytuację tak, jakby to była wiadomość od samego Boga. Oczywiście, nie możemy dziś wszyscy razem uczestniczyć w tej liturgii, ale każdy z Was jest zaproszony do osobistego spotkania z Chrystusem w kościele. Przyjdzie do kościoła w dowolnym czasie, weźcie gałązki palmowe, które są  przy wejściu do świątyni a potem  powróćcie do domu z tą nadzieją i radość, że blisko jest nasze zbawienie.

Błogosławionej Niedzieli Palmowej.

Amen.